Sanitæranlegg:

Vi leverer et bredt utvalg av moderne sanitæranlegg.

Sanitæranlegg – stort eller lite til alle typer bygg: nye eneboliger, rehabiliteringer, tilbygg, leilighetsbygg, kontorlandskaper mm.

Et sanitæranlegg kan bestå av:

  • Utvendige grøfter
  • Bunnledninger
  • Rør i rør systemer
  • Diverse røropplegg
  • Utstyrslevering og montering

Om sanitærutstyr:

Sanitærutstyr, innretninger og utstyr som brukes i bygninger i forbindelse med vanntilførsel og avløp. Til sanitærutstyr regnes vannklosetter, urinaler, bideter, badekar, dusjinnretninger, servanter, utslagsvasker, drikkefontener m.m.