Vannrensing:

  • Har du gamle vannrør og har oppdaget smuss, partikler eller humus i vannet?
  • Har du fått farge, lukt eller en rar smak på vannet?
  • Er det problemer med kalk eller korrosjon?
  • Er det problemer med kalkbelegg?
  • Er det problemer med sykdom pga bakterier i vannet?Vanlig situasjon i eldre rør, dette påvirker vannkvaliteten.

Da bør det vurderes vannrensing – ta kontakt med oss for å avtale befaring.

Typiske-rør